Epifanio
Epifanio 1 Epifano 2 Epifanio 3 Epifano 4 Epifanio 5 Epifanio 6 Epifanio 7 Epifanio 8 Epifanio nr 9 Epifanio nr 10 Epifanio nr 11 Epifanio 12
Epifanio 13 Epifanio 14 Epifanio 15 Epifanio 16 Epifanio 17 Epifanio 18 Epifanio 19 Epifanio 20 Epifanio 21      
Igasugune tagasiside on teretulnud. KONTAKT: augustkunnapu@gmail.com
800

Articles in English

TOIMETAJA VEERG

EPIFANIO SOOVITAB

RAAMATUKOGU KUI ELUKAASLANE
Peeter Sauter

PAAR SÕNA SINDY ILVESE DIGIGRAAFIKAST

VÄLJAD JA VÕIMALUSED
Mait Vaik

ÜHE KUNSTNIKU PORTREE: JUKA KÄÄRMANN
Mehis Heinsaar

INTERVJUU JÜRGEN-KRISTOFFER KORSTNIKUGA
August Künnapu

KUNSTI VABANEMINE EELARVAMUSTE AHELATEST
Vilen Künnapu

KALJO SIMSONI ELUST JA LOOMINGUST
Helen Kooviste

ELAV ARHITEKTUUR
Ahti Sepsivart

VARJUJÄETUTE POOLEL
Elo Viiding

UGRI DYLAN
Andri Luup

VARJATA HEAD EI SAA. VÄLJAVÕTTEID EESTI MARGINAALSEST LEVIMUUSIKAST 1970.-80. AASTATEL
Martin Jõela

KOHVIK, "TÕENDEID OLEMASOLUST"
Nato Lumi

MEESKOND

VÄLJAD JA VÕIMALUSED

Ühel päeval

Ühel päeval

Kunstnik Sven Stambergi teoseid iseloomustab eelkõige ja ilma igasuguse valehäbita kontseptuaalsus. See, et seda nii palju on ja ükski kujund, märk, joon või täpp pole taieses niisama, pani mind sügavalt mõtlema ning tekitas aukartust. Eelkõige kirjutise autori luulekogus “Kõigil on alati õigus” esindatud “Väljad ja võimalused” graafiline sari, mille sügavam tähendus sai arusaadavaks Stambergi suusõnalisel kaasabil. Kes ometigi graafiliste vahelehtede ja luuletuste omavahelisse sobivusse ja paigutamisse ei sekkunud. Seda enam tekitas aga hilisem kokkulangevus tekstide ja illustratsioonide vahel huvitavaid ja müs tilisi seoseid. Sveni kujundajana soovitas kuraator Erkki Juhandi ja rõhutas korduvalt – ilma et ma oleksin Stambergi loominguga varasemalt tuttav – et see on parim ja ainuvõimalik. Kust taoline ilmut veendumus Juhandile anti, siis seegi on saladus. Küllap ta tundis nii minu kui Stambergi hingelaadi sarnasusi ning nii oli ja ongi.

Väljad ja võimalused

Väljad ja võimalused

Raamat ei ole mitte ainult luulekogu vaid poeetiline-graafiline koguteos, kus pilt täiendab teksti ja loodetavasti ka vastupidi.Eriti oluline on minu jaoks Stambergi kristlik taust ja lähenemine, kus mõnest joonest saab Kolmainsus, mõnest täpist inimeste armastus ja suhe, traagika ja ülestõusmine ning mõnes minu reas on viide Pühakirjale või kellegi teoloogi mõtisklus. Sven-Erik Stamberg on kindlasti kristlik kunstnik. Rõhutan seda teadlikult ja isegi irriteerides, ajal kus usk või kristlus ise on parimal juhul vanamoeline. Kus aga ainuvõimalik kunst kunsti pärast on aastatega ja vähemalt antud maailmas ning ajahetkel ennast ammendamas või vähemalt kaheldav. Stambergi narratiivides on aga alati jõud ja sügavam tähendus, lisaks visuaalsele ja silmaga nähtavale ka lugu ja taust. Nii näen ülesehituselt koguni seoseid arhitektuuriga.

Stambergi töömeetodid on minu väheste teadmiste põhjal arhailised ja aeganõudvad. Käsitöö osa on märgiline ja seda nii graafikas, kus vaataja eeldab kindlasti arvuti või moodsa tehnika kasutamist, kui ka hilisemad kollaažid, mis valmivad lõigates ja kleepides ning mitte Photoshopi kaasabil. Seejärel taies pildistatakse-skänneeritakse ja paljundadakse. Need kaks tehnilist sekkumist lisavad valmivale tööle omalaadse juhuslikkuse essentsi ning mitte vähetähtis pole ka paberi valik ja teose lõplik kvaliteet. Osa loomingust. Nagu kajastub vaatajale nähtamatult, kuid seda kindlamini loometöösse peidetud aeg ja põhjalikkus.

Stamberg. Ulgumerele Stamberg. Rajonismi võimalused
Ulgumerele Rajonismi võimalused. X

Minu jaoks otsib ja leiab Stamberg kunstnikuna kindlasti harmooniat ja selgust, teatud religioosset puhtust, kummalist ning metafüüsilist kirgastumist, ikka suunaga üles. Viimased ongi narratiivi kõrval kunstniku peamised trumbid, mingi ainult Stambergile omane lähtekoht, mis peegeldub igas taieses ja mis on iseloomulikult äratuntav. Ja kui graafikas esineb vähem lainet või kurvi, siis kollaažides on ring juba tihti algmaterjalis ja voolavust rohkem. Olgu selleks detail kellegi pildist või postkaardist, väljalõige raamatust või vanast fotost. Nagu antud artikli autori novellikogu “Tööpäeva lõpp” kaanekujundusel, kus illustratsioonis esinev ja suurendatud aia- või väravakaunistus annab kaheksa või lõpmatuse tähise. Ja kui eelnevast võib jääda mulje, et Stamberg on eelkõige igavikulisi traditsioone austav tõsine käsitööline, siis paradoksaalselt on tema juhtimisel tegutsev rühmitus Vedelik üks ebakonventsionaalsemaid kunstilisi ühendusi üldse. Juhindudes eelkõige inimese loovusest ja loominguvajadusest, selle rahuldamisest millisel viisil tahes. Olgu selleks füüsiline taies või häppening, rühmituse kokkusaamised ise. Mida kõige vähem raamistab liikmete professionaalsus või väljenduskorrektsus. Kus akadeemiline on kõrvuti amatöörliku hetkeemotsiooni ja viimase sekundi spontaansusega. Püstine nael puupakus võib olla samuti esteetiliselt vaadeldav ja kui lisada, et tegemist on päikesekellaga, siis räägime juba otseselt tarbekunstist. Kuigi julgen arvata, et Stambergi enda looming on alati märksa sügavama eel- ja järelooga. See, et kunst ja ilu päästavad maailma, võib olla ka Sveni kreedo, isegi kaugemale – igasugune looming päästab maailma – kuid Stambergi puhul lisandub sellele jätkuvalt ja alati küsimus, et kust sellised tähendused ja mõisted nagu “kunst” ja “ilu” üldse tulevad ja miks peaks keegi seda maailma päästma. Või kelle ja mille käest. Seda võiksid endalt küsida vahel ka teesi pimeusklikud propageerijad.

Liikumised

Liikumised

Sven-Erik Stamberg

Sven-Erik Stamberg

Stamberg ei jäta siin valget laiku, millest mööda hiilida ning see teeb tema loomingu lõpuni usutavaks ja tõeseks, millekski, mis seisab juba kunstist enesest kõrgemal või selle kõrval.

Mait Vaik
kirjanik

Kollaažid ja graafika:
Sven-Erik Stamberg